<dl id="lhdmf"><ins id="lhdmf"></ins></dl>
   <dl id="lhdmf"><ins id="lhdmf"></ins></dl>
   
   
   1. <dl id="lhdmf"><ins id="lhdmf"></ins></dl>

    <dl id="lhdmf"></dl>
     1. <input id="lhdmf"></input>

       <dl id="lhdmf"><font id="lhdmf"></font></dl>
       <dl id="lhdmf"></dl>

        1. <dl id="lhdmf"><font id="lhdmf"><nobr id="lhdmf"></nobr></font></dl>

          <li id="lhdmf"></li>

           1. 财务信息

            首页 > 投资者关系 > 财务信息
            项目 2018年 2017年 2016年
            营业收入(元) 97,108,864,935.00 93,800,479,215.00 68,895,658,963.00
            归属于上市公司股东的净利润(元) 3,435,127,975.00 7,567,682,493.00 1,882,571,674.00
            归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 1,517,702,353.00 6,679,211,138.00 12,534,878.00
            经营活动产生的现金流量净额(元) 25,684,047,196.00 26,266,986,015.00 10,073,287,120.00
            基本每股收益(元/股) 0.10 0.22 0.05
            稀释每股收益(元/股) 0.10 0.22 0.05
            加权平均净资产收益率(%) 4.00% 9.25% 2.40%
            项目 2018年末 2017年末 2016年末
            总资产(元) 304,028,491,385.00 256,108,741,849.00 205,135,011,042.00
            归属于上市公司股东的净资产(元) 85,856,748,703.00 84,809,816,377.00 78,699,988,493.00
            项目 2019年一?#24452;?/span> 2018年年度 2018年三?#24452;?/span> 2018年半年度 2018年一?#24452;?/td>
            营业收入(元) 26,454,258,554.00 97,108,864,935.00 69,464,413,289.00 43,473,904,966.00 21,566,813,037.00
            归属于上市公司股东的净利润(元) 1,051,781,919.00 3,435,127,975.00 3,379,066,735.00 2,975,206,500.00 2,018,692,554.00
            归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 352,304,432.00 1,517,702,353.00 1,098,848,634.00 978,868,759.00 966,342,404.00
            经营活动产生的现金流量净额(元) 6,14,241,385.00 25,684,047,196.00 18,297,602,412.00 11,439,605,846.00 7,198,088,816.00
            基本每股收益(元/股) 0.03 0.10 0.10 0.09 0.06
            稀释每股收益(元/股) 0.03 0.10 0.10 0.09 0.06
            加权平均净资产收益率(%) 1.22% 4.00% 3.92% 3.45% 2.35%
            项目 本报告期末 本报告期末 本报告期末 本报告期末 本报告期末
            总资产(元) 308,295,146,086.00 304,028,491,385.00 289,680,059,305.00 276,232,247,578.00 304,028,491,385.00
            归属于上市公司股东的净资产(元) 87,077,785,020.00 85,856,748,703.00 85,818,85,445.00 85,465,192,715.00 87,077,785,020.00
            下载定期报告
            梭哈游戏手机版

            <dl id="lhdmf"><ins id="lhdmf"></ins></dl>
             <dl id="lhdmf"><ins id="lhdmf"></ins></dl>
             
             
             1. <dl id="lhdmf"><ins id="lhdmf"></ins></dl>

              <dl id="lhdmf"></dl>
               1. <input id="lhdmf"></input>

                 <dl id="lhdmf"><font id="lhdmf"></font></dl>
                 <dl id="lhdmf"></dl>

                  1. <dl id="lhdmf"><font id="lhdmf"><nobr id="lhdmf"></nobr></font></dl>

                    <li id="lhdmf"></li>

                      <dl id="lhdmf"><ins id="lhdmf"></ins></dl>
                       <dl id="lhdmf"><ins id="lhdmf"></ins></dl>
                       
                       
                       1. <dl id="lhdmf"><ins id="lhdmf"></ins></dl>

                        <dl id="lhdmf"></dl>
                         1. <input id="lhdmf"></input>

                           <dl id="lhdmf"><font id="lhdmf"></font></dl>
                           <dl id="lhdmf"></dl>

                            1. <dl id="lhdmf"><font id="lhdmf"><nobr id="lhdmf"></nobr></font></dl>

                              <li id="lhdmf"></li>

                               1. <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>