<dl id="lhdmf"><ins id="lhdmf"></ins></dl>
   <dl id="lhdmf"><ins id="lhdmf"></ins></dl>
   
   
   1. <dl id="lhdmf"><ins id="lhdmf"></ins></dl>

    <dl id="lhdmf"></dl>
     1. <input id="lhdmf"></input>

       <dl id="lhdmf"><font id="lhdmf"></font></dl>
       <dl id="lhdmf"></dl>

        1. <dl id="lhdmf"><font id="lhdmf"><nobr id="lhdmf"></nobr></font></dl>

          <li id="lhdmf"></li>

           1. 财务信息

            首页 > 投资者关系 > 财务信息
            项目 2017年 2016年 2015年
            营业收入(元) 93,800,479,215 68,895,658,963 48,623,732,312
            归属于上市公司股东的净利润(元) 7,567,682,493 1,882,571,674 1,636,270,488
            归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 6,679,211,138 12,534,878 613,814,833
            经营活动产生的现金流量净额(元) 26,266,986,015 10,073,287,120 10,493,385,445
            基本每股收益(元/股) 0.217 0.054 0.046
            稀释每股收益(元/股) 0.217 0.054 0.046
            加权平均净资产收益率(%) 9.25% 2.40% 2.13%
            项目 2017年末 2016年末 2015年末
            总资产(元) 256,108,741,849 205,135,011,042 152,592,894,442
            归属于上市公司股东的净资产(元) 84,809,816,377 78,699,988,493 77,485,275,564
            项目 2018年一?#24452;?/td> 2017年年度 2017年三?#24452;?/td> 2017年二?#24452;?/td> 2017年一?#24452;?/td>
            营业收入(元) 21,566,813,037.00 93,800,479,215.00 69,408,356,144 44,605,027,995 21,854,974,362
            归属于上市公司股东的净利润(元) 2,018,692,554.00 7,567,682,493.00 6,475,667,220 4,302,605,600 2,413,015,650
            归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 966,342,404.00 6,679,211,138.00 5,916,890,931 4,017,844,109 2,301,442,129
            经营活动产生的现金流量净额(元) 7,198,088,816.00 26,266,986,015.00 18,491,007,288 10,638,591,266 6,216,049,821
            基本每股收益(元/股) 0.058 0.217 0.062 0.123 0.069
            稀释每股收益(元/股) 0.058 0.217 0.062 0.123 0.069
            加权平均净资产收益率(%) 2.35% 9.25% 2.66% 4.48% 3.02%
            项目 本报告期末 本报告期末 本报告期末 本报告期末 本报告期末
            总资产(元) 262,729,417,350.00 256,108,741,849.00 238,955,632,292 225,472,484,104 213,743,747,227
            归属于上市公司股东的净资产(元) 86,611,338,154.00 84,809,816,377.00 83,724,702,000 81,811,299,775 80,974,386,351
            下载定期报告
            梭哈游戏手机版

            <dl id="lhdmf"><ins id="lhdmf"></ins></dl>
             <dl id="lhdmf"><ins id="lhdmf"></ins></dl>
             
             
             1. <dl id="lhdmf"><ins id="lhdmf"></ins></dl>

              <dl id="lhdmf"></dl>
               1. <input id="lhdmf"></input>

                 <dl id="lhdmf"><font id="lhdmf"></font></dl>
                 <dl id="lhdmf"></dl>

                  1. <dl id="lhdmf"><font id="lhdmf"><nobr id="lhdmf"></nobr></font></dl>

                    <li id="lhdmf"></li>

                      <dl id="lhdmf"><ins id="lhdmf"></ins></dl>
                       <dl id="lhdmf"><ins id="lhdmf"></ins></dl>
                       
                       
                       1. <dl id="lhdmf"><ins id="lhdmf"></ins></dl>

                        <dl id="lhdmf"></dl>
                         1. <input id="lhdmf"></input>

                           <dl id="lhdmf"><font id="lhdmf"></font></dl>
                           <dl id="lhdmf"></dl>

                            1. <dl id="lhdmf"><font id="lhdmf"><nobr id="lhdmf"></nobr></font></dl>

                              <li id="lhdmf"></li>